INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Identificació del tractament:

Gestió  de concursos i  sortejos, i Comunicacions al respecte de la seva incorporació en les nostres bases de dades per rebre correus electrònics.

Responsable del tractament

Agència Catalana de Turisme Adreça: Passeig de Gràcia, 105, 08008 – Barcelona (Espanya) Tel: + 34 934 849 900. opd.act@gencat.cat

Finalitat del tractament

Gestionar la seva participació en aquest acció promocional i en el cas que accepti rebre informació, gestionar aquests enviaments.

Legitimació:

Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics i consentiment de la persona interessada.

Destinataris

Es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen per a la gestió dels diferents serveis públics de la seva competència. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament

Drets de les persones interessades

Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament per petició en la nostra seu de passeig de Gràcia, 105, 3a planta, 08008 Barcelona, o a l’adreça electrònica lopd.act@gencat.cat.

Informació addicional

Si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la nostra política de privacitat en http://act.gencat.cat/